Arche ProCare / Dla Kandydata / Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

Szukasz legalnej pracy w charakterze opiekunki? Skontaktuj się z nami, oddzwonimy do Ciebie i przedstawimy Ci nasze najciekawsze oferty pracy!

Zadzwoń:

Nasi Konsultanci są dostępni pod telefonem od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

T: +48 669 494 296

T: +48 605 866 627

T: +48 693 934 741

T: +48 607 392 727

T: +48 693 936 740

T: +48 601 804 441

Napisz SMS:

Wyślij do nas smsa ze swoim imieniem i nazwiskiem - oddzwonimy i odpowiemy na wszystkie pytania.

Formularz kontaktowy:

Wypełnij krótki formularz kontaktowy – skontaktujemy się z Tobą i opowiemy Ci więcej o naszych ofertach.

 

Klikając w przycisk „Wyślij aplikację” zgadzam się na przetwarzanie przez Współadministratorów, tj. Arche Consulting Sp. z o.o. oraz Arche Solutions Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy. Zgoda obejmuje dane zawarte w moim CV lub w innych załączonych dokumentach aplikacyjnych, a także danych zawartych w powyższym formularzu do celów:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego wzrostu, wagi, informacji o tym czy jestem osobą palącą czy niepalącą, wizerunku (zdjęcia), sytuacji rodzinnej, preferencji dotyczących pracy oraz ewentualnych wykluczeń, zainteresowań przez Współadministratorów, tj. Arche Consulting Sp. z o.o. oraz Arche Solutions Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do celów:

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Dla osiągnięcia celów biznesowych, a w szczególności usprawnienia procesów rekrutacyjnych, zapewnienia ujednoliconych standardów bezpieczeństwa i świadczonych usług, a także ze względu na powiązania organizacyjne, personalne oraz infrastrukturalne została zawarta umowa o współadministrowanie danymi osobowymi w rozumieniu art. 26 RODO. W związku z powyższym następujące podmioty wspólnie są administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w procesach rekrutacyjnych: a. Arche Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Morelowa 25 (dalej: Administrator Danych); b. Arche Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Morelowa 25 (dalej: Współadministrator Danych). zwanymi dalej łącznie „Współadministratorami”.

2. W oparciu o zawartą umowę o współadministrowaniu uzgodniono w szczególności następujące zakresy odpowiedzialności dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z RODO: a. każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za wykonanie obowiązku informacyjnego oraz umożliwienie wykonywania praw związanych z przetwarzaniem danych; b. w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych właściwy będzie Administrator Danych. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Współadministratora Danych jest on odpowiedzialny za niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Administratora Danych, a także o podjętych krokach. Niezależnie od powyższego Współadministratorzy są zobowiązani do współpracy w zakresie stwierdzonych naruszeń.

3. W sprawach dotyczących współadministrowanych danych osobowych należy kontaktować się z wyznaczonym przez Arche Consulting Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: a. elektronicznie pod adresami e-mail: iod@arche-consulting.pl; b. pisemnie pod adresem korespondencyjnym: ul. Morelowa 25, 40-112 Katowice.

4. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez Współadministratorów w celach rekrutacyjnych, w szczególności: a. w celu podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO) przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego; b. w celu wykonania przez Administratora ustawowych obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego; c. w celu przetwarzania danych niewymaganych przepisami prawa przekazanych w procesie rekrutacyjnym dobrowolnie przez kandydata na podstawie udzielonej zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na przekazaniu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO) przez czas niezbędny do przeprowadzenia ww. procesu, tj. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia lub do momentu wycofania wyrażonej zgody; d. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata na podstawie udzielonej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych wyrażonej poprzez odrębne oświadczenie (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO) przez okres 36 miesięcy od daty złożenia aplikacji lub do momentu wycofania wyrażonej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych; e. w celu przedstawienia kandydatury potencjalnym pracodawcom na podstawie udzielonej zgody wyrażonej poprzez odrębne oświadczenie (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO) przez okres nieprzekraczający 36 miesięcy lub do momentu cofnięcia zgody; f. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zachęcających do skorzystania z usług rekrutacyjnych lub w celu przesyłania innych ofert pracy na podstawie udzielonej zgody wyrażonej poprzez odrębne oświadczenie (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO) do momentu cofnięcia zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych są: organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów; podmioty, dla których realizowane są procesy rekrutacyjne.

6. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu) ani przekazywane do państw trzecich (państwa nienależące do EOG) lub organizacji międzynarodowych.

7. Osobom, których dane przetwarzane są w ramach procesów rekrutacyjnych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych.

* pola wymagane

 

 

 Tagi: opiekunka w niemczech katowice, opiekunka w niemczech, opiekunka niemcy katowice, opiekunka niemcy, oferty pracy opieka niemcy katowice, oferty pracy opieka niemcy, niemcy opieka praca, niemcy opieka praca katowice, praca opiekunka niemcy, praca opiekunki w niemczech katowice, praca opiekunki w niemczech, praca w niemczech opieka, praca w niemczech opieka katowce, praca opiekunka niemcy katowice